OBJENDÁVATEĽ

BarCom spol. s r. o.

Rozsah prÁC

Skladová dvojhala veľkosti 5.000 m²

REALIZÁCIA

Výkopové práce, zemné prace, zalożenie spondej stavby, základov, podlany v hale a prístupových
ciest s parkoviskom.