OBJENDÁVATEĽ

Phoenix Services s.r.o.

Rozsah prÁC

2xŽB oporný múr, 522 m³ betónu a 81 t oceľovej armatúry

REALIZÁCIA

Zhotovenie dvoch kusov železobetónového oporného múra, spolu 522 m³ betónu a 81t oceľovej armatúry, Realizácia výkopu podkladu, zhotovenie pilot DN 1200, zhutneného štrkového podkladu, viazanie oc. armatúry a následna betonáž betónovej základovej dosky a železobetónového oporného múra.