Zemné práce

  • Prípravné práce pre stavbu
  • Zemné práce, výkopy základov
  • Recyklácia, drvenie triedenie, uloženie odpadu a zemín
  • Likvidácia  divokých skládok a depónií
  • Dekontaminácia a likvidácia odpadov 
  • Rekultivácia územia