Špeciálne práce

  • Spracovanie projektovej dokumentácie k trhacím prácam
  • Vybavenie príslušných povolení
  • Odstraňovanie starých objektov, komínov, chladiacich  veží, priemyselných hál mechanickym spôsobom pomocou bágrov s drviacími kliešťami a IPH
  • Trhacie práce, riadený odstrel
  • Odstraňovanie ŽB základov
  • Odstraňovanie železobetónových  konštrukcií objektov
  • Demontáž technologických zariadení
  • Výkup a spracovanie kovového odpadu