Portfólio

SMZ Jelšava a.s. - Realizácia prísypu odkaliska
Portfólio
SMZ Jelšava a.s. - Realizácia kanalizácie DN500
Portfólio
SZM Jelšava - Založenie stavby ZMŽH-1
Portfólio
U.S. Steel Košice - Zhotovenie ŽB podlahy
Portfólio
U.S. Steel Košice - Zhotovenie odvodňovacieho kanála
Portfólio
VÚSCH Košice - Demontáž 5-poschodových budov
Portfólio
Záhradný dom - Hrubá stavba
Portfólio
BarCom - Skladová dvojhala
Portfólio
Slovmag Lubeník - Inovácia žiaruvzdorných hmôt
Portfólio
Phoenix - Zhotovenie ŽB oporného múru
Portfólio