Kontakt

Novel, spol. s r.o. | Krivá 23, 040 01 Košice | Slovensko
Telefón: +421 55 7294 261-3 | novel@novel-sk.com

Fakturačné údaje:
IČO: 31 669 131 | DIČ: 2020491814 | IČ DPH: SK2020491814 OR Okresného súdu Košice I, Oddiel : Sro, vložka číslo : 2831 /V

Finančný riaditeľ:
Ing. Iveta STANOVÁ | telefonický kontakt: +421 903 902 162

Konateľ spoločnosti:
Ing. Peter STANO | telefonický kontakt: +421 910 162  162