Objednávateľ

SMZ Jelšava a.s.

Rozsah Prác

Dĺžka – 180 m

Hĺbka – 3.5 m

Popis

Realizácia novej kanalizácie DN500 v dĺžke 180 m – výkop do hĺbky 3,5 m s použitím pažiacích boxov, nakládka a odvoz zeminy, podsy potrubia, dodávka a montáž potrubia DN500 a kanalizačných šácht, obsyp potrubia, zásyp a zhutnenie štrkom, realizácia železobetónovej cesty.