OBJENDÁVATEĽ

SMZ Jelšava a.s.

Rozsah prÁC

Spodná stavba budovy ZMŽH-1

REALIZÁCIA

Realizácia spodnej stavby budovy ZMŽH-1, vŕtanie a zhotovenie pilot DN600, výkopove práce, zemné prace, zalożenie spondej stavby, zhotovenie armatúry základovej dosky a zhotovenie základovej dosky s kotevnými roštami s odvodnením stavby do BGZ-S žľabov.