OBJENDÁVATEĽ

U.S.Steel s.r.o. Košice

Rozsah prÁC

Dĺžka – 450 m

Prítok vody – 3l/s

REALIZÁCIA

Zhotovenie odvodňovacieho kanála v dlžke 450m, vyčistenie a prehĺbenie pôvodného kanála, čerpanie vody s prítokom 3 l/s, zhotovenie lôžka s hutnením, uloženie prefabrikátov do suchého betónu.