OBJENDÁVATEĽ

U.S.Steel s.r.o. Košice

Rozsah prÁC

750㎡ ŽB podla

REALIZÁCIA

Vybúranie starej a realizácia novej železobetónovej podlahy, nakládka a odvoz sute, palenie oceľovej armatúry, výkop podkladu, zhotovenie zhutneného štrkového podkladu, viazanie oc. armatúry a následná betonáž betonovej podlahy so zarezaním a vytmelením dilatácií.