Objednávateľ

VÚSCH, a.s.

Rozsah Prác

Dve 5-poschodové budovy

Popis

Demontáž dvoch 5-poschodových budov z oceľovej konštrukcie. Postupná demotáž oceľového skeletu budovy, vybúranie železobetónových podláh, vybúranie suterénu a železobetonových základov budov, nakládka a odvoz sute na skládku.