Deštrukcie a zemné práce

  • Demontážne práce
  • Demolačné práce – odstrelom, mechanicky
  • Recyklácie stavebných sutí
  • zemné a výkopove práce
  • vrtné práce