Nové prídavne vrtné zariadenie na pásový báger New Holland E-215

– Earth drill 25.000Nm, ktorým je možné vrtať priemer 100-1.200mm do hĺbky až 12m aj v stredne tvrdých horninách.